Gash Gwama

Gash Gwama mʉkɨnako. Gwama akob́ɨ ko zeba ɨtat Benishangul-Gumuz. Agasha te agweńɨ ada Gwama bɨla ppa, bɨla bok, bɨla shʉmʉ, ɨsh kɨma ada yɨsbe kʉm ssɨba ssɨt. Gwama agena nayabʉ shi ańɨ dɨma 15.000/kʉma kʉssat kʉmut wega shińa shi.

Gwama kɨma gwena gwe gɨ shɨngo shin akwaga ɨ wus tʉl kwańʉn ko gusa tulna ɨ tat tula twɨńɨ baŋa. Gɨ baŋa gɨ o zeba ɨ tat tula twɨb́ɨ Benishangul-Gumuz. Ɨtat warada twɨb́ɨ Mao gɨ Komo. Agasha te ʉm sɨta weta ayɨsh ttwa Gwama websita Gwama bɨla man kaya ḿɨ aya ko mɨna shamɨshḿɨ sham bila kwaḿɨ shama kama gɨ yɨlɨ gira sene ssɨńɨ elem/yam mɨna kɨko ssɨńɨ we.

A gwena ɨ daga gɨ bashb́ɨ shwɨ, gɨdon ab́ɨ dena twɨko ab́ɨ totɨ kwi. Gɨda kwi kɨb́agɨ dono ab́ɨ hosa ttopp shwɨ ɨ yasa sene. Gɨdon, ab́ɨ totɨ gɨ ppa yi.