PPa kkush

Ppa wop akob́ɨ wetńɨ ppaa bok dwa gɨ ada Gwama. A gasha te, ssɨtma kaya tɨbɨ gash bi akɨko wetńɨ bɨla ppa akwa depp ada mɨńɨ. A gasha te, ḿɨ tɨa gɨ sɨ nokɨnako bɨla kwam kam ay nyasskɨn mɨna kɨko akwan beshgum we gash ʉm gena kkep ttwa Gwama mukɨna kʉm.