Tata kkʉt

Baga ɨ yasa hoḿa gɨ nashko ɨ websitea ttwa Gwama. Ʉ website shɨ gasa ʉsǹe kaya ssɨtḿe ho gwe kay kʉkʉm, ʉ website shɨ ssɨńɨ gɨ mɨn kwanssa ttwa Gwama, mɨn kkeze gɨ mɨna kwa ppattḿɨ gash ata ay ttwa Gwama kʉkʉm ssɨtńa ssɨt. Mɨna ze ɨsh taʉ websit e awetgɨ ppa kʉm aḿa tuta kamgɨ yilḿʉ tɨ mɨna sene mańʉm kɨko ḿɨ tuta kkakka mańʉm kɨko. Bɨla ma kayʉ websitea Gwam e mɨn kʉkʉm bɨla kwam kama gɨlɨ gira sene kʉm aḿɨ yamɨ nyasskɨn mɨna goma kɨko ańɨ zɨze mɨna kiko awetńɨwe.